Avatar

Veera Virjamo

Puheterapeutti

Salo Finland

veera@puhekutomo.fi

045 7832 9489
Puhekutomo Oy – Puheterapiaa Salon Seudulla

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota antaa laillistettu puheterapeutti. Puheterapiaa voidaan tarvita, mikäli asiakkaalla on pulmia erilaisissa kielellisissä toiminnoissa, kuten puheen selkeydessä, ymmärtämisessä, lukemisessa ja kirjoittamisessa. Haasteita voi olla myös vuorovaikutuksessa, syömisessä ja nielemisessä tai äänen käytössä.

Puheterapian tavoitteena on kohentaa asiakkaan kommunikaatio- ja toimintakykyä arjen toimintaympäristöissä, kuten kotona, päiväkodissa tai koulussa. Asiakkaan lähi-ihmisten ohjaaminen on tärkeä osa kuntoutusta, jotta arki sujuvoituu ja asiakkaan voimavarat saataisiin paremmin käyttöön. Puheterapiaan kuuluukin myös kotiharjoitteiden tekeminen terapian vaikuttavuuden lisäämiseksi.


Palvelut

Toimin Kelan palveluntuottajana (sopimus alkaen 1.1.2023), eli toteuttamani kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa. Voit tiedustella minulta vapaita aikoja, mikäli sinulla on Kelan maksusitoumus, tai hakemus sitä varten on Kelassa vireillä. Terapiani toteutuu asiakkaan kotona, päiväkodissa, koulussa tai muussa arkiympäristössä. Toteutan puheterapiaa suomen kielellä. Asiakaskuntaani kuuluvat sekä lapset että aikuiset. Kuntoutuksessa noudatan Kelan Palvelukuvausta, johon voi tutustua tästä.

Lisätietoa kuntoutuksen hakemiseen Kelasta

Puheterapeutti Veera Virjamo

Puheen ja kielen haasteet voivat aiheuttaa huolta ja monenlaista pulmaa asiakkaalle ja hänen lähiympäristölleen. Työni avulla voin kuitenkin tarjota kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen kokemuksia asiakkailleni. Siksi koen työni puheterapeuttina äärimmäisen tärkeäksi ja palkitsevaksi. On mukava nauttia yhdessä suurista onnistumisen kokemuksista ja ihan pienistäkin edistymisen askeleista, joita jokaisella asiakkaallani on ollut.

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2016, jonka jälkeen olen työskennellyt pääosin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa. Työskentelen sekä aikuis- että lapsiasiakkaiden kanssa. Aikuisasiakkaiden osalta minulla on kokemusta erityisesti aivoverenkiertohäiriöiden sekä Parkinsonin taudin puheeseen ja kommunikointiin aiheuttamien muutosten kuntouttamisesta. Lapsiasiakkaiden osalta minulla on kokemusta erityisesti lapsista, joilla on kehityksellinen kielihäiriö ja/tai puheen epäselvyyttä.

Osaan käyttää AAC-keinoja, kuten irtokuvia, toimintatauluja/kommunikointikansiota, Go talk now -tablettisovellusta sekä tukiviittomia. Lisäksi ohjaan asiakkaan lähiympäristöä näiden käyttämisessä. Kuntoutuksessa hyödynnän erilaisia materiaaleja, kuten pelejä, leikkejä, kirjoja, kirjallisia tehtäviä sekä iPad-sovelluksia asiakkaan mielenkiinnonkohteet huomioiden.

Minulle on tärkeää täydentää osaamistani säännöllisesti käymällä ammatillisissa täydennyskoulutuksissa. Tarkka lista koulutuksistani löytyy täältä. Kuntoutuksessa toteutan Hyvää kuntoutuskäytäntöä ja Puheterapeuttiliiton eettisiä ohjeita lähettävien puheterapeuttien kanssa laaditun kuntoutussuunnitelman lisäksi.